Asiantuntijapalvelut rakennuttajille

Rakennuttamisen johtaminen

Rakennuttajana työskentelemme tiiviisti tilaajan ja käyttäjän kanssa. Ohjaamme suunnittelua tehokkaasti siihen suuntaan, joka auttaa saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen kaikille osapuolille.

Projektinjohto

Rakennushankkeen kokonaisuuden johtamista ja koordinointia. Varmistamme, että rakentaminen toteutuu organisoidusti, tehokkaasti sekä suunnitelmien mukaisesti. Hyvällä projektinjohdolla varmistetaan kustannustehokas ja asiakkaan toivoma loppuratkaisu.

Vastaavan työnjohtajan palvelut

Tarjoamme rakennusluvan alaisiin rakennusprojekteihin rakennusluvan mukaisia vastaavan työjohtajan palveluita.